Cestovatelské přednášky na jednom místě

Zásady ochrany osobních údajů


Přednáškomat nesbírá žádné osobní údaje svých užívatelů. Sbírá pouze data o veřejných událostech (název, popisek, obrázek apod.).

Jeden ze zdrojů údálostí je i Facebook, odkud získává pouze data o událostech, které (spolu)organizuje.

Data o těchto událostech poté sdílí na svém FB a webu.


Privacy policy


Prednaskomat does not collect any personal data about its users. It collects only data about public events (name, description, image etc.).

One of the event sources is Facebook. Prednaskomat collects data from Facebook only about events it co-hosts.

The collected data are then shared on Prednaskomat's Facebook page and these websites.