Cestovatelské přednášky na jednom místě

Zásady ochrany osobních údajů


Přednáškomat zpracovává data o cestovatelských událostích z různých zdrojů, které následně sdílí na své Facebook stránce a webu, čímž pomáhá s jejich propagací.

Přednáškomat nezpracovává žádné osobní údaje svých užívatelů. Zpracovává pouze data o veřejných událostech (název, popisek, obrázek apod.).

Jeden ze zdrojů údálostí je i Facebook, odkud zpracovává pouze data o událostech, které (spolu)organizuje.

Konkrétně z Facebooku se stahují následujicí data: ID, název, popisek, odkaz pro nákup lístků, obrázek, datum a čas, místo konání a zda je událost online či zrušená.

Přednáškomat neposkytuje žádnou uživatelskou sekci a nevyužívá služby Facebook Login, tudíž ani nemůže vedomě zpracovávat osobní data uživatelů.

Nicméně, pokud najdete jakákoliv data, která považujete za osobní a chtěli byste je smazat, dejte nám prosím vědět přes naší Facebook stránku and my je co nejrychleji smažeme.


Privacy policy


Prednaskomat processes data about travel events from various sources and shares the events on its Facebook page and websites. The purpose of processing the data is to help with propagation of the events.

Prednaskomat does not collect any personal data about its users. It processes only data about public events (name, description, image etc.).

One of the event sources is Facebook. Prednaskomat processes data from Facebook only about events it co-hosts.

Prednaskomat processes just the following data from the Facebook events: id, name, description, ticket_uri, start_time, cover, place, is_online and is_canceled.

There is no user section and we don't use Facebook Login, thus we cannot process any user data on purpose.

However, if you find any data you consider personal and you'd like to delete them, please, let us know via our Facebook page and we'll delete it as soon as possible.