Cestovatelské přednášky na jednom místě

Život v postkolonii | Vojtěch Šarše


Život v postkolonii | Vojtěch Šarše

Facebook stránka přednášky

Kdy: 21.5.2019 19:00

Kde: Kultura v Městské knihovně v Praze

Mariánské náměstí 1/98
Prague
110 00

Vstupenky

MAPA


Jak jsme viděli v předcházejících částech cyklu o Subsaharské Africe, její národy si prošli, spíše přetrpěli, řadu období, jež byly úzce spojeny jednak s imperialistickým a následně kapitalistickým vývojem evropských mocností. Sledovali jsem, jak se otrokářství propsalo do koloniální éry, jak se z koloniálních politik zrodil antikoloniální boj (umělecký ale i opravdová ozbrojená povstání) a nakonec jak se naděje a představy o svobodě mnoha afrických národů rozplynuly v diktátorských režimech nastolených po dekolonizace.

Avšak historie se nezastavila ve slepé uličce, africké státy a národy stále bojují za svou svobodu a vývoj i přes neustálou třebaže tzv. stínovou přítomnost západních zemí, problémy, které Afriku trápí již mnoho desetiletí. Jak takový nerovnaný běh událostí na jednom kontinentě mohl ovlivnit jeho společnosti? Jak dnes vypadá tzv. Francouzská západní Afrika či Zlatonosné pobřeží. Ty a další problémy se pokusíme přiblížit a vysvětlit během závěrečného večera z cyklu přednášek o Africe.

#podobysubsaharskeafriky