Cestovatelské přednášky na jednom místě

Uganda│ lesk a bída perly Afriky - Miroslav Šibrava


Uganda│ lesk a bída perly Afriky - Miroslav Šibrava

Facebook stránka přednášky

Kdy: 23.10.2019 18:00

Kde: Ústav geologických věd, PřF MU

Kotlářská 2
Brno
60200

MAPA


Vydáte se do historie i současnosti tohoto státu černé Afriky. Začneme v hlavním městě Kampale, kde navštívíte slum, sídlo králů, i největší mešitu ve východní Africe. Zjistíte, jak se žije ohroženému druhu goril horských při hranicích s Kongem. Seznámíte se exotickou zvěří napříč Ugandou. Dozvíte se o životě obyčejných lidí napříč celou Ugandou. Podíváte se, jak vypadá pomoc české charity přímo v nejchudších oblastech Ugandy, ať už se jedná o českou školu, nemocnici anebo program adopce na dálku. Cestu zakončíme na raftech na Nilu, v divokém úseku pod Viktoriiným jezerem.
Vybraným vstupným bych chtěl přispět na Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Buikwe.