Cestovatelské přednášky na jednom místě

C. Orff - Carmina Burana


C. Orff - Carmina Burana

Facebook stránka přednášky

Kdy: 21.6.2019 19:30

Kde: Louka pod Ptačími domky

Kamenná ulice
Úštěk

Vstupenky

MAPA


C. ORFF - CARMINA BURANA

Carmina Burana je soubor 254 středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých aj. básní a písní, pocházející z 11. až 13. století, sepsaný kolem roku 1230.

Ze středověkého rukopisu, objeveného roku 1803, vybral Orff pouze některé z více než 200 původních textů milostných a pijáckých písní, které zhudebnil. Byly to texty potulných středověkých hudebníků a básníků, nalezené údajně v klášteře Buranum. Původní texty jsou psány v různých jazycích, hlavně však staroněmecky a latinsky.

Orffova Carmina Burana byla poprvé uvedena 8. června 1937 v opeře ve Frankfurtu nad Mohanem. Hned od počátku se stala jedním z nejúspěšnějších a nejhranějších děl klasické hudební literatury a úlohy uvést ji na koncertním podiu se ujali téměř všichni z velkých dirigentů. Hudba Carmina Burany je pro svoji dramatičnost také často používána ve filmech. reklamách a pod.

Koncert je vlastní originální produkcí Hudební společnosti Úštěk. Uvádíme druhou ze tří známých verzí pro dva klavíre, 7 bicích nástrojů, 3 sólisty, smíšený a dětský pěvecký sbor.

Sólisté česko - německého Sporks Kammerorchester